МАТО 8


МАТО 8


НачалоСкелетаПространствено скеле › МАТО 8

МАТО 8


Изтегли каталог

Модулно скеле МАТО 8 

Модулна система за всякаква употреба.

Няма невъзможни неща!

Модулното скеле МАТО 8 е разработено за приложения, които не могат да бъдат изпълнени с традиционните системи или могат да бъдат изпълнени само със скъпи специални конструкции. Това става възможно благодарение на специалната техника на свързване. Розетките на вертикалите разполагат с осем прореза, които правят възможно изграждането и демонтирането във всички посоки.

Многостранно приложимо и извънредно гъвкаво.

Модулните скелета МАТО 8 биват използвани много често при специални конструкции в индустриалния и химическия бранш, при поддръжка в заводите, но също така и при всички по-общи случаи. Едно друго извънредно интересно приложение са здравите подвижни скелета, които пасват перфектно на индивидуалните изисквания.

Всички компоненти на модулното скеле могат да бъдат закупени както в алуминиево, така и в стоманено изпълнение.

До 50% икономия на време и средства.

Употребата на алуминиевите системи МАТО 8 повишава ефективността на всеки монтажник на скелета с около 50% и повече, тъй като монтажът може да се извърши само от един човек, благодарение на малкото тегло и системата за вклиняване.

И не само при монтирането на модулното скеле, олекотената конструкция предоставя предимства. Поради сведеното до минимум тегло, транспортирането и преместването стават по-сигурни и по-лесни.

Скелета и кофражи от Тоблер Скеле
София, ул. Околовръстен път 897 Б 
В. Търново, ул. Петър Пармаков 3
Варна, бул. Христо Смирненски 62
Тел./Факс: +35952 39 06 06
E-mail: office@tobler-skele.bg

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Facebook Тоблер скеле