МАТО 62
 


Възможно най-лесен монтаж, благодарение на лесносглобяемата конструкция.

Изграждащото се бързо скеле МАТО 62 впечатлява  с неговата оптимална ергометрична конструкция. Благодарение на извънредно обикновената монтажна логика, грешките при монтиране са на практика изключени.

Типичните особености на МАТО 62 са болтовите съединения и щифтове, които правят възможен бързия и лесен монтаж на парапетите и диагоналите.

Чрез свързването на отделните части на скелето посредством усилващи покрития, скелето бива монтирано и демонтирано за най-кратко време.

Свличанията на покритията е абсолютно изключено, благодарение на специалната конструкция.


 

2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
МАТО 62