MATO 1


MATO 1


НачалоСкелетаФасадно скеле › MATO 1

MATO 1


Изтегли каталог

Фасадно скеле MATO 1 

Строителство с олекотени конструкции - фасадно скеле за прозорливи клиенти!

Със сигурност по-изгодно.

Фасадното скеле MATO 1 е една от малкото системи, която чрез двойния си парапет позволява сглобяване от само четири главни части. Това дава отражение не само на сигурността, но и на стопанската ефективност.
Фасадното скеле може да се заяви с ширини 70см и 100см, и всички части са съвместими помежду си.
Нашите продукти са подложени на непрекъснат външен контрол - от Технологичен институт в Karlsruhe (KIT) и от Немския институт за строителна техника (DIBt).

С фасадното скеле спестявате до 30% разходи и време.

Опитът показва, че с олекотеното фасадно скеле се постига икономия до 30% спрямо обичайните системи.
При непрекъснато нарастващ стремеж за икономии това е важен фактор.
Леките конструкции ни нoсят преимущества не само по време на монтажа. Поради сведеното до минимум тегло, транспортирането и преместването на фасадните скелета става по-сигурно и по-лесно.

Здраво - колкото е необходимо, леко - колкото е възможно.

Фасадното скеле MATO 1 е модерна конструкция за лесно строителство, която отговаря на нарасналите изисквания в областта на скелетата. Според височината и максималното натоварване могат да се използват стоманени рамки с дебелина на стената 2.7мм или алуминиеви рамки с дебелина на стената 4мм.
Стоманените рамки на фасадното скеле позволяват изграждане до 60м и повече, а алуминиевите рамки - до 40м и повече.
За особено високи натоварвания или височини имаме на разположение рамки с 3.25мм дебелина на стената. Те също са съвместими с леките строителни елементи.

Скелета и кофражи от Тоблер Скеле
София, ул. Околовръстен път 897 Б 
В. Търново, ул. Петър Пармаков 3
Варна, бул. Христо Смирненски 62
Тел./Факс: +35952 39 06 06
E-mail: office@tobler-skele.bg

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Facebook Тоблер скеле