Фасадно скеле <br> МАТО 1
 


Ръководство за монтаж
Изтегли каталог
МАТО 1

Строителството с олекотени конструкции - скеле за прозорливи клиенти!


Със сигурност по-изгодно.

Фасадното скеле МАТО 1 е една от малкото системи, която чрез двойния си парапет позволява сглобяване от само четири главни части. Това дава отражение не само на сигурността, но и на стопанската ефективност.
Системите могат да се заявят с ширини 70см и 100см. Всички части на системите са съвместими помежду си.
Нашите продукти са подложени на непрекъснат външен контрол - от Технологичен институт в Karlsruhe (KIT) и от Немския институт за строителна техника (DIBt).

До 30% спестяване на разходи и време.
Опитът показва, че с леките конструкции се постига икономия до 30% спрямо обичайните системи.
При непрекъснато нарастващ стремеж за икономии това е важен фактор.
Леките системи ни нoсят преимущества не само по време на монтажа. Поради сведеното до минимум тегло, транспортирането и преместването стават по-сигурни и по-лесни.

Здраво - колкото е необходимо, леко - колкото е възможно.
МАТО 1 е модерна система за лесно строителство, която отговаря на нарасналите изисквания в областта на скелетата. Според височината и максималното натоварване могат да се използват стоманени рамки с дебелина на стената 2.7мм или алуминиеви рамки с дебелина на стената 4мм.
Стоманените рамки позволяват изграждане до 60м и повече, алуминиевите рамки - до 40м и повече.
За особено високи натоварвания или височини имаме на разположение рамки с 3.25мм дебелина на стената. Те също са съвместими с леките строителни елементи.


 

2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Фасадно скеле
МАТО 1