Пространствено скеле<br>МАТО 8
 


Изтегли каталог
МАТО 8

Модулната система за всякакава употреба.


Няма невъзможни неща!
Модулното скеле МАТО 8 е разработено за приложения, които не могат да бъдат изпълнени с традиционните системи или могат да бъдат изпълнени само със скъпи специални конструкции. Това става възможно благодарение на специалната техника на свързване. Розетките на вертикалите разполагат с осем прореза, които правят възможно изграждането и демонтирането във всички посоки.

Многостранно приложимо и извънредно гъвкаво.
Модулните скелета МАТО 8 биват използвани много често при специални конструкции в индусриалния и химическия бранш, при поддръжка в заводите, но също така и при всички по-общи случаи. Едно друго извънредно интересно приложение са здравите подвижни скелета, които пасват перфектно на индивидуалните изисквания.

Всички компоненти могат да бъдат закупени както в алуминиево, така и в стоманено изпълнение.

До 50% икономия на време и средства.

Употребата на алуминиевите системи МАТО 8 повишава ефективността на всеки монтажник на скелета с около 50% и повече, тъй като монтажът може да се извърши само от един човек, благодарение на малкото тегло и системата за вклиняване.

И не само при монтирането на скелето олекотената конструкция предоставя предимства. Поради сведеното до минимум тегло, транспортирането и преместването стават по-сигурни и по-лесни. 

2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Пространствено скеле
МАТО 8